Anot­her Ve­nice

Plaza Deco - - I Framkant -

Lä­gen­het i ett 1800- tals­pa­lats i San Mar­co med ut­sikt över en ka­nal. Tan­ken var att på ett dis­kret sätt hän­vi­sa till ” La­gun- sta­den” med hjälp av in­red­ning av Car­lo Scar­pa, var­dags­rumslam­por i Mu­ra­no- glas och säng­klä­der av Ru­bel­li­tyg, som för tan­ken till klas­sis­ka ve­ne­ti­ans­ka ter­raz­zo­golv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.