Le Temps Retr ou­vé

150 m ²

Plaza Deco - - I Framkant -

Re­no­ve­ring av en centralt be­lä­gen lä­gen­het med ut­sikt mot en in­ner­gård. Ett dis­kret ta­pet­möns­ter med grö­na blad av­speg­lar gröns­kan ut­an­för. För att be­hål­la det­ta te­ma, en na­tur­nä­ra käns­la, val­des möb­ler i na­tur­ma­te­ri­al som halm och rot­ting från Wi­en. En säng­ga­vel i rot­ting för tan­kar­na till gam­la säng­gav­lar i smi­desjärn som of­ta åter­finns på den ita­li­ens­ka lands­byg­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.