ALES­SIS MUSEUM

Plaza Deco - - I Framkant -

Histo­ri­en bakom Philip­pe Starcks me­gasuc­cé till jui­ce­press Jui­cy Sa­lif är ro­lig. Egent­li­gen ha­de Ales­si bett om ett de­sign­för­slag på en bric­ka, men på en piz­ze­ria på ön Capraia fick Starck i stäl­let fe­e­ling när han tänk­te på bläck­fis­kar, och bör­ja­de klud­da fi­gu­rer på tall­riks­un­der­läg­get. Det finns nu spa­rat i Ales­sis oer­hört fa­sci­ne­ran­de och välar­ran­ge­ra­de museum till­sam­mans med 25 000 de­sign­fö­re­mål, 19 000 rit­ning­ar och 20 000 fo­ton - bland an­nat! 1 000 form­gi­va­re finns re­pre­sen­te­ra­de.

Philip Starks förs­ta skiss på jui­ce­pres­sen Jui­cy Sa­lif.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.