PLINTEN

Plaza Deco - - I Framkant -

” För Ting­est vil­le jag ska­pa en stil­ren en­kel trä­nings­bänk som an­vän­da­ren kan väl­ja att ha fram­me i sitt hem som en vac­ker mö­bel. Det fi nns en upp­sjö av trä­nings­bän­kar på mark­na­den men jag hit­ta­de in­te en en­da som var snygg.” In­spi­ra­tions­käl­la: ” De klas­sis­ka gym­nas­tik­bän­kar­na som fanns i sko­lan när jag var ung.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.