BIKUPA

Plaza Deco - - I Framkant -

” För Ting­est ska­pa­de jag en kloc­ka som först in­te ser ut att va­ra en kloc­ka men ut­tryc­ker tid i sin form. Lös­ning­en, ett ras­ter som man kan se vi­sar­na ige­nom, med en spe­ci­ell ur­tav­la.” In­spi­ra­tions­käl­la: ” Som nam­net an­ty­der, mönst­ret på ho­nungska­kor­na i en bikupa.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.