KRIG OCH FRED

Plaza Deco - - Moodboard | Amsell Berlin -

Du­on Pia och Bar­bro möt­tes på Beck­mans och bil­dar se­dan 2004 De­signstu­dio Am­sell Ber­lin. Upp­drags­gi­var­na spän­ner från Nor­dis­ka Gal­le­ri­et till Ikea, och in­spi­ra­tio­nen från sol­da­tens krig till det ny­föd­da bar­nets fred.

Am­sell Ber­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.