MATERIALKÄNSLA

Att täm­ja el­ler bli ett med ma­te­ri­a­let som man ska­par med lå­ter sig in­te gö­ras i en hand­vänd­ning. Vi träf­fa­de fem som brin­ner för just det och und­ra­de: Vad är gre­jen med tex­til, glas, trä och te­gel?

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT JON­NA DAGLI­DEN HUNT FO­TO CHRISTOPHER HUNT

Att täm­ja el­ler bli ett med ma­te­ri­a­let som man skapr med lå­ter sig in­te gö­ras i en hand­vänd­ning. Vi träf­fa­de fem som brin­ner för just det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.