HEM TILL GÅR­DEN

Plaza Deco - - Ledare - AV CHIARA DAL CANTO FO­TO HELENIO BARBETTA/ LIVING INSIDE

När Ste­fa­no och Ca­te­ri­na hit­ta­de den för­fall­na går­den kän­des det som att de ha­de kom­mit hem. De ring­de Si­ci­li­ens säk­ras­te ar­ki­tekt och på­bör­ja­de pro­jek­tet med att sam­man­fö­ra sam­tid och ka­rak­tärs­full histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.