Alex­an­der Ler­vik

FORM­GI­VA­RE

Plaza Deco - - Medarbetare -

DE­SIGN

 Det bäs­ta jag sett i år är Kar­tells över­gång till na­tur­li­ga ma­te­ri­al. De­ras nya trä­sto­lar har snar­li­ka de­tal­jer och snitt som de­ras plast­möb­ler. Upp­le­vel­sen är nästin­till ona­tur­lig, men det är äk­ta va­ra. Det­ta är verk­li­gen ett tec­ken i ti­den, vil­ken grej att värl­dens främs­ta plast­fö­re­tag plöts­ligt bör­jar an­vän­da sig av na­tur­ma­te­ri­al!

Från plast till trä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.