2 Ca­ro­li­ne Strind­mar

Håll­bar­hets­chef Ya­su­ra­gi

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Det är häf­tigt att se när håll­bar­het blir en själv­klar del av ett fö­re­tag. Spa­ho­tel­let Ya­su­ra­gi i Stock­holm lig­ger i fram­kant, myc­ket i och med att de har en de­di­ke­rad håll­bar­hets­chef. Ca­ro­li­ne Strind­mar job­bar med frå­gor som eko­lo­gisk, eko­no­misk och so­ci­al håll­bar­het – samt är ute och fö­re­lä­ser för att in­spi­re­ra and­ra fö­re­tag. Läs mer om de­ras skön­hetsny­he­ter på si­dan 70.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.