Ve­ra Vin­ter

Ar­tist

Plaza Kvinna - - JUST NU -

I slu­tet på för­ra året släpp­te Ve­ra Vin­ter sing­eln Sa­go­lan­det som hand­lar om att vå­ga mö­ta varand­ras blic­kar och va­ra med­män­ni­ska i en värld

som brin­ner. – Sa­go­lan­det kom till ur mö­tet med en romsk kvin­na som sit­ter på en filt och tig­ger vid ICA-bu­ti­ken där jag bor. Mö­tet med hen­nes blick får mig att kän­na skam och sorg men ock­så vil­ja att för­änd­ra, be­skri­ver Ve­ra Vin­ter. Nu hop­pas vi på att ett

al­bum snart släpps!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.