STAR(C)KT JOB­BAT

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Ett av sä­song­ens mest ovän­ta­de sam­ar­be­ten mås­te nog än­då va­ra det mel­lan de­sig­nern Philip­pe Starck och det bra­si­li­ans­ka sko­mär­ket Ipa­ne­ma. Starck, som främst är känd för sin möbel­de­sign, har nu de­sig­nat 48(!) par skor i en 12-ska­lig färg­pa­lett för flip­flop-mär­ket. Det bäs­ta av allt? Kol­lek­tio­nen har ta­gits fram med 30% åter­vin­nings­ba­ra ma­te­ri­al, och 99% av allt spill­ma­te­ri­al från fa­bri­ken åter­vinns och åter­an­vänds. Det kan man gå långt för! Pris: 499 kr styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.