Ton i ton

Rätt färgska­la kan hö­ja vil­ken out­fit som helst! Den ny­gam­la tren­den har åter­i­gen bli­vit het – den är mi­ni­ma­lis­tisk, clean och sta­vas ton i ton.

Plaza Kvinna - - JUST NU -

av vårens och som­ma­rens störs­ta tren­der: Säg hej till en ton sur ton, med and­ra ord ton i ton. Den mi­ni­ma­lis­tis­ka och stil­re­na loo­ken är en av sä­song­ens mest mångsidi­ga tren­der – tid­lös och en­kel!

Trots att Don­na Ka­ran gjor­de sin de­but med DKNY re­dan 1989 syn­tes mär­kets dna star­ka­re än nå­gon­sin un­der SS16-vis­ning­en i New York. Med klas­sis­ka plagg ton i ton och den per­fek­ta, iko­nis­ka krit­strecks­ran­di­ga ka­va­jen, mat­chat med backslick och rö­da läp­par, ha­de DKNY helt klart en av de snyg­gas­te kol­lek­tio­ner­na en­ligt oss.

De­sig­nern Amy Smi­lo­vic bakom mär­ket Ti­bi var in­ne på sam­ma spår, men val­de att lå­ta de lju­sa­re och luf­ti­ga­re to­ner­na gå hand i hand. Hon be­skri­ver kol­lek­tio­nen som ”gans­ka chill” och har häm­tat in­spi­ra­tion från si­na se­nas­te re­sor till Mi­a­mi och Ma­li­bu. Det är plagg som vi tack­samt kom­mer klä oss i för en av­slapp­nad käns­la när som­mar­vär­men slår till.

Oav­sett om du väl­jer att bä­ra ton i ton-loo­ken från topp till tå, el­ler väl­jer att läg­ga till en ac­cent­färg, stic­ker tren­den ut. Av­slapp­nat och coolt är led­or­den och vi le­ker gär­na med ac­ces­so­a­rer som ger änd­lö­sa möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.