HE­LE­NA JOHNSsON

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

MODE- & SKÖNHETSASSISTENT He­le­na Johns­sons pas­sion för skön­het, mode och häl­sa väck­tes re­dan un­der upp­väx­ten i Varberg. I det här num­ret har hon bland an­nat valt ut smyc­ke­na på si­dan 35, men även skön­hets­de­len tar upp myc­ket av hen­nes tid i rol­len som hud­te­ra­peut. Vil­ka livsstilsval kan hjäl­pa en till vac­ker hud?

– Det är verk­li­gen sant som man sä­ger: att skön­het kom­mer in­i­från. Jag tror att det är vik­tigt att hit­ta ba­lan­sen mel­lan en sund livs­stil och en hud­vårdsru­tin som är an­pas­sad ef­ter just din hud. Fukt och sol­skydds­fak­tor kom­mer man långt med för en frisk och vac­ker hud. Vil­ka är de van­li­gas­te misstagen folk gör när det kom­mer till hud och skön­het?

– När det kom­mer till hu­den är det att all­ting ska gå så fort. Ibland får man ha li­te tå­la­mod – quick­fix är in­te all­tid bäs­ta me­to­den. Och igen: SPF – året runt! När hu­den mår bra blir det ock­så enkla­re med skön­hetsru­ti­nen; fram­häv di­na drag istäl­let för att täc­ka och döl­ja. Tre skön­hets­pro­duk­ter du in­te kan le­va ut­an i vår och som­mar?

– Jag äls­kar att job­ba med lys­ter och en fa­vo­rit är Eye Gloss Smud­ger från YSL. And­ra fa­vo­rit­pro­duk­ter är Skin Ri­se Bio­nic Pads från Exu­vi­an­ce och In­stant Light Na­tu­ral Lip Per­fector från Clarins, gär­na i en ljus ro­sa ny­ans till som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.