Vinn ör­häng­en från Du­long!

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Vad vill du lä­sa om i Pla­za Kvin­na? Tip­sa oss på vinn@pla­za­kvin­na.com. Bäs­ta feed­bac­ken be­lö­nas den här må­na­den med de iko­nis­ka Kha­ris­maör­häng­e­na i en tid­lös gla­mo­rös de­sign från Du­long Fi­ne Jewel­ry, vär­da 3 300 kr. Märk ditt mail med ”Feed­back nr 4”, och glöm in­te att ange namn och adress. Sista täv­lings­dag: 20/4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.