05

Plaza Kvinna - - INREDNING -

De­talj: Ädelsten Berg­kri­stall, ro­sen­kvarts, bärn­sten och agat – det är dags för de blän­kan­de me­tal­ler­na att läm­na plats åt na­tu­rens vack­ra ste­nar. Vi ser dem på allt från bords­ski­vor och lamp­föt­ter till bok­stöd, ljus­sta­kar och coas­ters. In­red­nings­s­fä­rens nya vurm för mar­mo­re­ra­de ytor och ma­gis­ka färg­skift­ning­ar är in­te svår att för­stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.