Så SKA­PAR du loo­ken:

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Bör­ja med att tvät­ta och ge ditt hår li­te ex­tra kär­lek i form av en in­pack­ning.

Om du har na­tur­li­ga loc­kar el­ler vå­gor: ap­pli­ce­ra en lock­de­fi­ni­e­ran­de pro­dukt i fuk­tigt hår och låt det själv­tor­ka.

Om du har rakt hår ad­de­rar du istäl­let ett vär­me­skydd och av­slu­tar med att ska­pa di­na loc­kar med en lock­tång.

Bors­ta ige­nom hå­ret med en ut­re­dan­de hår­bors­te och flä­ta det se­dan bak­åt och nedåt i nac­ken. Läm­na gär­na någ­ra lö­sa sling­or och låt loc­kar­na fal­la fritt runt an­sik­tet.

Av­slu­ta med att spraya en lätt och glans­gi­van­de hår­spray. Top­pa gär­na din ma­ke­up med ett skim­ran­de pu­der för en ex­tra glam­mig touch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.