Ud­da de­tal­jer

Plaza Kvinna - - MODE -

Råa kan­ter, vec­ka­de de­tal­jer el­ler asym­met­ris­ka snitt gör ge­nast din kläd­sel mer in­tres­sant. I vår an­vän­der vi oss av små, ud­da de­tal­jer för att ska­pa en per­son­lig stil.

Vec­kad topp, 690 kr, byxa med råa kan­ter, 1 250 kr, och ring i mäs­sing, 250 kr, COS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.