Klän­ning över byxa

Plaza Kvinna - - MODE -

Att bä­ra din fa­vo­rit­klän­ning över en byxa är ett en­kelt sätt att ge nytt liv åt ett klas­siskt plagg. Sat­sa gär­na på vo­lym bå­de upp­till och ned­till för en tren­dig och av­slapp­nad stil.

Klän­ning, 1 399 kr, 2nd Day. Byxa, 4 500 kr, Why­red. Skor, 1 000 kr, Jen­nie-El­len. Ör­häng­en, 22 500 kr, Em­ma Eng­el­bert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.