3 Sur­fa­ka­de­min

Plaza Kvinna - - MIN TRÄNING -

sur­fa­ka­de­min.se

I ett av surf­värl­dens mec­kan, Ha­waii, kläck­tes idén till Sur­fa­ka­de­min, och med des­ti­na­tio­ner från Bi­ar­ritz, Frankrike, till Cos­ta Ri­ca ser grun­dar­na Jens Holmer och Pe­ter Sahl­berg till att du all­tid kan få som­mar nå­gon­stans, året runt. Ett ex­tra plus är sam­ar­be­tet med spa­rap­pen Dreams, som hjäl­per dig att nå ditt mål och spa­ra ihop till dröm­re­san så snabbt, en­kelt och in­spi­re­ran­de som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.