Skytten

23 nov–22 dec

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Po­si­tivt själv­för­verk­li­gan­de står i fo­kus. Nu blir det vik­tigt att du kan va­ra dig själv helt och hål­let. Bra må­nad för kär­lek, ro­man­tik och vän­skap. Du väx­er i sam­ar­be­tet med and­ra. Ta va­ra på di­na ta­lang­er och ut­veck­la dem! Din topp: 15, 29. Ligg lågt: 8, 16. Må­na­dens råd: Be­ja­ka di­na in­re re­sur­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.