KVALITET I MINSTA DETALJ

Plaza Kvinna - - NEWS -

I STOCKHOLM finns det all­tid plats för en till. Den ge­ne­rö­sa sof­fan är gjord i blå sam­met och är in­spi­re­rad av vå­ra mörk­blåa hav. Sof­fan kom­mer med lö­sa kud­dar så att du kan få ex­tra stöd för många tim­mar med nä­ra och kä­ra. STOCKHOLM är en del av en se­rie möb­ler i en mo­dern skan­di­na­visk de­sign av högs­ta kvalitet – till ett över­kom­ligt pris. Upp­täck STOCKHOLM el­ler en av vå­ra 254 and­ra sof­for på IKEA.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.