gui­de

Kick­star­ta din höst!

Plaza Kvinna - - NEWS - Av: Sa­ga Pet­ters­son il­lust­ra­tion: Moa Dun­falk

Som­mar och se­mes­ter bru­kar of­tast in­ne­bä­ra av­kopp­lan­de da­gar då man har tid att um­gås med vän­ner och fa­milj. Men le­di­ga da­gar ger även tid till re­flek­tion. Kanske är det nu du ir­ri­te­rar dig li­te ex­tra på en part­ner el­ler en väns ovanor? El­ler så kanske du hun­nit re­flek­te­ra över din jobb­si­tu­a­tion? Och hur kom­mer man igång med sin trä­ning ef­ter många la­ta se­mester­da­gar? Vi på Pla­za Kvin­na be­stäm­de oss för att gö­ra en gui­de till hur du kick­star­tar hös­ten – på alla plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.