mode

Så tol­kar du sä­song­ens tren­der

Plaza Kvinna - - NEWS -

I höst är ko­sty­men mer tren­dig än nå­gon­sin. Vi blic­kar till­ba­ka till 1930-ta­let då mo­de­bil­den be­stod av fe­mi­ni­na plagg och för­med­la­de en sen­su­ell käns­la. Det var un­der den­na tid som Mar­le­ne Di­etrich bröt nor­men och ska­pa­de sin egen stil i form av en ele­gant men mer andro­gyn look. ”Jag klär mig för mig själv. In­te för en bild, in­te för all­män­he­ten, in­te för mode och in­te för män”. Där och då kom hon att bli en av vår tids störs­ta sti­li­ko­ner. Även Gre­ta Gar­bo anam­ma­de den mas­ku­li­na stilen och det är tack va­re des­sa ban­bry­tan­de kvin­nor som lång­byx­or, skräd­dar­syd­da ka­va­jer och kris­pi­ga skjor­tor idag är själv­kla­ra plagg i de fles­ta kvin­nors gar­de­ro­ber. Med all rätt tyc­ker vi! För visst är det väl en spe­ci­ell käns­la att gå klädd i en rik­tigt väl­sit­tan­de ko­stym?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.