favoriter

Mo­de­re­dak­tö­rens val

Plaza Kvinna - - NEWS -

Ef­ter en här­lig se­mes­ter är det dags att by­ta ut luf­ti­ga kaf­ta­ner och strand­liv mot kris­pi­ga skjor­tor och kon­tors­häng – in­te mig emot! Som den mi­ni­ma­list jag är så äls­kar jag bu­si­ness-stilen. In­spi­ra­tio­nen häm­tar jag från Her­mès pre fall-kol­lek­tion med skinn­jac­ka i läng­re mo­dell, an­kel­kor­ta byx­or och hå­ret i en lös knut. Herrin­spi­re­ra­de skjor­tor och krit­strecks­ran­digt i kom­bi­na­tion med lä­der och upp­se­en­de­väc­kan­de de­tal­jer känns helt rätt när da­gar­na fort­fa­ran­de vär­mer, men kväl­lar­na bör­jar bli sva­la­re.

Jen­ni­fer winston mo­de­re­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.