:

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

en lätt och lys­ter­gi­van­de founda­tion över he­la an­sik­tet.

Ra­ma in an­sik­tet ge­nom att bors­ta på spar­samt med bron­zer på kind­be­nen.

Ap­pli­ce­ra en ljus skug­ga över he­la ögon­loc­ken samt i den in­re ögonvrån. Ska­pa en katt­lik­nan­de ögon­form ge­nom att an­vän­da en mjuk ey­e­li­ner för att må­la en mör­ka­re skug­ga en­dast i den ytt­re ögonvrån.

Lägg en brun­bei­ge lin­je med hjälp av en ögon­pen­na el­ler en ögon­skug­ga strax ovan­för glob­lin­jen för att ska­pa en il­lu­sion av stör­re ögon.

Fäst lös­ö­gon­fran­sar i den ytt­re ögonvrån för att få ex­tra franslängd.

Av­slu­ta med att dis­kret mar­ke­ra läpp­lin­jen med en nu­de­fär­gad läp­pen­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.