Sten­boc­ken

23 dec–20 jan

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Du kan kän­na dig mo­ti­ve­rad att sät­ta upp nya mål som in­spi­re­rar dig. Det är en bra pe­ri­od för att för­dju­pa vän­skaps­re­la­tio­ner. Sat­sa på sam­ar­be­te med grup­per du de­lar ge­men­sam­ma in­tres­sen med. Den förs­ta vec­kan är ex­tra gynn­sam för kar­riä­ren. Din topp: 16, 17. Ligg lågt: 13, 18. Må­na­dens råd: Det är ald­rig för sent att gö­ra po­si­ti­va för­änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.