Le­jo­net

24 ju­li–23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Kon­flik­ter kan upp­stå i din nä­ra om­giv­ning. Ligg lågt i sys­kon­re­la­tio­ner. Det är sam­ti­digt en bra pe­ri­od för me­di­ta­tion och in­re frid. Sat­sa på har­mo­ni hem­ma ge­nom att mö­ble­ra om, de­ko­re­ra och gö­ra det mer om­bo­nat. Slapp­na av och var­va ned or­dent­ligt. Din topp: 23, 29. Ligg lågt: 11, 28. Må­na­dens råd: Lev li­vet i ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.