Fall For­ward

Plaza Kvinna - - MO­DE -

Änt­li­gen är hös­ten här och som jag har läng­tat! Chri­sty Tur­ling­tons 90-tals stil med tyd­li­ga 70-tals vib­bar står för in­spi­ra­tio­nen med mjuk moc­ka, rå de­nim och osty­lat hår. Högst upp på öns­ke­lis­tan står långa vi­da je­ans med hög mid­ja, box­i­ga yt­ter­plagg och be­kvä­ma snea­kers. Själv­klart vill jag även svi­scha ge­nom stan och till och från job­bet på hös­tens snyg­gas­te el­cy­kel. Jag för­sö­ker även hit­ta ener­gi i så­dant som gör en lyck­lig på rik­tigt ge­nom att stänga ner mai­len och läg­ga ifrån mig te­le­fo­nen. Jag vill istäl­let lä­sa tjoc­ka böc­ker, od­la in­om­hus och ha långa brun­cher med vän­ner på hel­ger­na. Det må lå­ta kly­schigt men in­re frid och väl­må­en­de är så vik­tigt, spe­ci­ellt när vi rör oss mot en mör­ka­re års­tid. Gör mer av det som gör dig glad helt enkelt.

Jennifer Winston tf mo­de­chef 01. Topp, 400 kr, Cal­vin Klein Un­der­wear. 02. Jac­ka, 890 kr, COS. 03. Väs­ka, 3 700 kr, Cal­vin Klein. 04. Böc­ker Clas­sics Set, 4 390 kr, Lo­ewe. 05. El­cy­kel, 34 995 kr, BMW. 06. Snea­kers, 1 199 kr, adi­das. 07. Kam, 850 kr, By­re­do. 08. Byxa, 399 kr, Lin­dex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.