SMYCKES - LAN­SE­RING

Plaza Kvinna - - JUST NU / I FO­KUS -

Om du trod­de att smycken från sto­ra mo­de­hus är för dy­ra att läg­ga van­tar­na på är det dags att tän­ka om. Mi­chael Kors har ny­li­gen släppt en kol­lek­tion som är mer pris­värd än man kan tro. Med in­spi­ra­tion från va­ru­mär­kets förs­ta bu­tik i down­town New York i det väl­re­nom­me­ra­de SO­HO har Mi­chael Kors pre­cis lan­se­rat en ny smyc­ke­kol­lek­tion i ster­ling sil­ver med hal­vä­del­ste­nar, gnist­ran­de de­tal­jer och äk­ta plä­te­ring­ar i guld, rosé­guld och rho­di­um. För­vän­ta dig vack­ra de­tal­jer i klas­sisk tapp­ning i form av fe­mi­ni­na hals­band, arm­band, ring­ar och ör­häng­en som med för­del kan bä­ras bå­de till­sam­mans el­ler se­pa­rat för en mångsidig och tid­lös stil. Smyc­ke­na finns nu till­gäng­li­ga i bu­tik och on­li­ne med pri­ser från 570 – 5 700 kr.

Guld­plä­te­rad sil­ver­ring med Cu­bic Zir­co­nia,1 250 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.