RO­SA STA­TE­MENT

Plaza Kvinna - - JUST NU / I FO­KUS -

Ok­to­ber är här och Can­cer­fon­den fort­sät­ter out­trött­ligt att käm­pa för de 20 kvin­nor som var­je dag in­sjuk­nar i bröst­can­cer i Sve­ri­ge. På si­dan 162 i det här num­ret mö­ter du Bea Szen­feld som fått äran att de­sig­na kam­pan­jens vik­ti­gas­te pro­dukt, Ro­sa ban­det, men du kan även bi­dra till forsk­ning­en ge­nom and­ra in­köp. Bland årets ro­sa pro­duk­ter är vår fa­vo­rit ut­an tve­kan det ur­snyg­ga arm­ban­det från Lin­dex, med ett pris på 99 kro­nor där he­la 60 av dem går till Can­cer­fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.