PO­WER su­it

Plaza Kvinna - - MO­DE / SHOP­PING - Ca­ro­li­ne thörn­holm re­dak­tions­chef

Den här hös­ten står Ti­bi för in­spi­ra­tio­nen! Med mas­ku­li­na lin­jer, sta­te­ment­kap­por och plagg som går ton i ton sätts po­wer­dres­sing i fo­kus. Anam­ma sti­len med färgfa­vo­ri­ter som ka­mel, ma­rin­blått och cog­nacs­fär­gat lä­der. Jag ut­går från en bas­ku­lör, gär­na i ett ma­te­ri­al med tex­tur som man­ches­ter el­ler sam­met och ad­de­rar ac­ces­so­a­rer i lack och lä­der. När det kom­mer till yt­ter­plagg vill jag pre­cis som Ti­bi­k­vin­nan ha längd och myc­ket at­ti­tyd, det se­na­re gäl­ler även fär­gen på läp­par­na!

01. Väs­ka, 295 kr, Asos. 02. Skärp, 699 kr, Hu­go Boss/Za­lan­do. 03. Ka­vaj, 1 199 kr, Sparkz. 04. Skjor­ta, 1 299 kr, No­tes du Nord. 05. Byxa, 799 kr, Sparkz. 06. Liquid lipstick i ny­an­sen Sto­len Cher­ry , 520 kr, Tom Ford Beau­ty. 07. Sko, 999 kr, Nil­son Sho­es. 08. Kap­pa, 3 199 kr, Newhouse.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.