Ca­su­al Fe­mi­ni­ne

Plaza Kvinna - - MO­DE / TREND - Kaj­sa Svens­son mo­de­as­si­stent

Jag fast­na­de för Her­mès vis­ning som bjöd på kvinn­li­ga sil­hu­et­ter med mar­ke­rad mid­ja och en pa­lett av spän­nan­de färg­kom­bi­na­tio­ner. För att få till sti­len bör du sat­sa på snä­va, vad­långa kjo­lar som bärs ihop med stöv­lar och en crop­pad jac­ka el­ler en läng­re trench­coat. An­vänd oli­ka ny­an­ser av brunt ihop med grått och lyft loo­ken med li­me­grönt, oran­ge el­ler rött. Fo­ku­se­ra på att blan­da mju­ka ma­te­ri­al som grov­stic­kat och fil­tad ull med blankt lä­der för att ska­pa kon­tras­ter som ger dig den Her­mès-chi­ca sti­len vi suk­tar ef­ter.

01. Trö­ja, 399 kr, Top Shop. 02.Sol­glas­ö­gon, 3 200 kr, Cé­li­ne Ey­ewear. 03. Byxa, 349 kr, Za­ra. 04. Väs­ka, 7 945 kr, JW An­der­son. 05. Kjol, 1 099 kr, Gestuz. 06. Skor, 1 295 kr, Za­ra. 07. Smyc­ke, 1 600 kr, Maria Black.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.