HOTELLEXPERTEN

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Vår ho­tell­ex­pert Jo­han Lind­skog re­flek­te­rar över vil­ken stad som egent­li­gen är värl­dens bäs­ta ho­tell­stad och tip­sar om tre adres­ser i Marra­kech.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.