SNABB­FAK­TA

RES Travel Magazine - - Italien -

Ta sig hit:

Flyg till Rom. Tåg från Rom till Ne­a­pel. Där­i­från går bå­tar till Capri el­ler bus­sar till Positano. Al­ter­na­tivt hyr man bil i Rom och kör he­la vägen själv. Att ta med bi­len över till Capri är dock ing­en bra idé, då ga­tor­na är trånga och tra­fi­ken kom­pli­ce­rad. Från ka­jen i Positano kan du lätt ta dig till Capri, Amal­fi och Sor­ren­to. Capri lig­ger näs­tan in­om syn­håll från Positano och tar ba­ra 40 mi­nu­ter med båt. Bå­tar­na mot Capri går på för­mid­da­gen men un­der hög­sä­song­en un­der ju­ni till au­gusti går de även på ef­ter­mid­da­gen.

Öpp­nar till påsk­hel­gen och slår igen förs­ta hel­gen i ok­to­ber. Hög­sä­song­en är mel­lan ju­li och au­gusti.

Sä­song:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.