SNABB­FAK­TA

RES Travel Magazine - - Irland -

Wild At­lan­tic Way

The Wild At­lan­tic Way är sam­lings­nam­net på ett an­tal vägar längs med den ir­länds­ka väst­kus­ten. Till­sam­mans mä­ter de om­kring 2 500 kilo­me­ter och sträc­ker sig från grev­ska­pet Do­ne­gal i norr och he­la vägen ner till Cork i sö­der. Längs med he­la sträc­kan finns en rad oli­ka se­värd­he­ter ut­märk­ta.

Rathmul­lan House

“A blast from the past”. Rathmul­lan House bygg­des 1820 som som­mar­hus åt en no­bel familj, men fun­ge­rar se­dan 1960-ta­let som ho­tell och re­stau­rang. Ett boende med väl­digt myc­ket ka­rak­tär i en un­der­bar om­giv­ning vid sjön Swil­ly. Av­skilt, men in­te av­läg­set och ut­märkt käk. Pris från cir­ka 1 600 kr/natt i dub­bel­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.