SHOPPING

RES Travel Magazine - - Paris -

Vitt är det nya svar­ta LE WHITE

I Mont­mar­t­re fin­ner du Le White - ett mi­ni­ma­lis­tiskt konst­gal­le­ri och en kon­cept­af­fär – som säl­jer de­sign­pry­lar, fo­to­gra­fi­er och konst­verk av unga ta­lang­er. Allt hand­ploc­kat av äga­rin­nan Vi­o­lai­ne Car­rè­re. Här finns risk att bli blän­dad av de krit­vi­ta väg­gar­na när du sti­ger in, för pre­cis som nam­net an­ty­der går allt i den lju­sas­te fär­gen. Öp­pet på för­frå­gan el­ler un­der ut­ställ­nings­till­fäl­len. 6 Rue Mul­ler lewhi­te­con­cept.com

Ho­tel Ca­ron de Beau­mar­chais

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.