Instagram IRL

RES Travel Magazine - - Transit -

I DEN­NA DI­GI­TA­LA värld, vad är den nya höj­den av lyx? Den fy­sis­ka värl­den så klart. Att få ett hand­skri­vet vy­kort. Att blädd­ra i ett fo­to­al­bum där det in­te går att swi­pa. Att lä­sa ett pap­pers­ma­ga­sin (du ser – du häng­er ju med!). Och att ta ett fo­to som går att hål­la i han­den.

Nya Ins­tax mi­ni 70 är en Fu­ji­films se­nas­te di­rekt­bilds­ka­me­ra och kor­ten fram­kal­las och prin­tas di­rekt ur ka­me­ran på någ­ra se­kun­der. Istäl­let för fil­ter väl­jer du oli­ka möns­ter på ra­men och färg­sätt­ning på fil­men. En o-di­gi­tal suc­cé på näs­ta re­sa. Ins­tax mi­ni 70 kos­tar cir­ka 1 500 kro­nor.

Ska­pa verk­li­ga col­lage och ta en fy­sisk bild med nya Ins­tax mi­ni 70. Så väl­digt 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.