SAM STICKAR SI­NA DRÖMRESMÅL

RES Travel Magazine - - Transit -

BALTIMOREBON SAM BARSKY har bli­vit ett in­ter­net­fe­no­men ef­ter att hans stic­ka­de trö­jor med mo­tiv från he­la värl­den bli­vit vi­ra­la. Sam, som har haft stick­ning som hob­by he­la sitt liv, bör­ja­de stic­ka mo­tiv med kän­da land­mär­ken för skoj skull. Sen tänk­te han att det vo­re ro­ligt att ta på sig rätt trö­ja när han väl res­te till dess res­mål. Där­ef­ter la han ut dem på sin Fa­ce­book­si­da och de­la­de den i di­ver­se stick­fo­rum.

– Sen bör­ja­de jag stic­ka en trö­ja var­je gång jag skul­le till en ny plats, sä­ger han i en in­ter­vju i Ti­mes of Is­ra­el.

Han för­ne­kar att han har en fa­vo­rit­t­rö­ja bland de hund­ra­tals trö­jor han stic­kat, men han med­ger att Is­ra­el är fa­vo­rit­lan­det och hop­pas på att flyt­ta dit en dag.

I fal­let hö­nan el­ler äg­get vet vi in­te vil­ket som kom först, men i fal­let Sam och hans trö­jan så kom trö­jan till fö­re be­sö­ket på Sto­ne­henge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.