5,6

RES Travel Magazine - - Transit -

MIL­JO­NER KRO­NOR. Så myc­ket kos­ta­de den dy­ras­te fis­ken när ny­års­auk­tio­nen på Tsu­ki­ji­mark­na­den i To­kyo gick av sta­peln nu i ja­nu­a­ri. Kiyos­hi Ki­mu­ra, en ja­pansk re­stau­rang­mo­gul, var man­nen bakom bu­det och han kun­de nöjt vän­da hemåt med en blå­fe­nad ton­fisk på siså­där 210 ki­lo. Att Ki­mu­ra in­te är rädd för att öpp­na plån­bo­ken när han ser en fisk han gil­lar är ing­en ny­het. 2013 ro­pa­de han näm­li­gen in en 221 ki­lo tung ton­fisk för mot­sva­ran­de 15,6 mil­jo­ner kro­nor. Det är med bred mar­gi­nal det dy­ras­te pri­set som be­ta­lats vid den år­li­ga auk­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.