Emi­ra­tes sat­sar mil­jard­be­lopp på vinkäl­la­re i luf­ten

RES Travel Magazine - - Transit -

ME­DAN VIS­SA FLYGBOLAG sat­sar på att ska­la bort allt onö­digt lullull i jakt på att ka­pa bil­jett­pri­ser­na finns det and­ra som gör tvärt om och för­sö­ker sät­ta guld­kant på allt i luf­ten. Emi­ra­tes se­nas­te an­sträng­ning lig­ger i en ult­ra­lyx­ig vin­lis­ta för si­na re­se­nä­rer i förs­ta klass. Det Du­bai­ba­se­ra­de flyg­bo­la­get har spen­de­rat över 500 mil­jo­ner dol­lar på fi­na vi­ner se­dan star­ten för tolv år se­dan. Cir­ka 70 oli­ka vin­sor­ter cir­ku­le­rar samtidigt på bo­la­gets vin­lis­tor varav det all­tid finns ett ge­di­get ut­bud vin­ta­ge­vi­ner att väl­ja på – för den som har fått kli­va väns­ter in­nan­för flyg­plans­dör­ren. De 3,75 mil­jo­ner vi­ner­na för­va­ras på hem­lig ort i Frank­ri­ke i ett la­ger som lär va­ra Fort Knox-svårt att for­ce­ra. Emi­ra­tes er­bju­der re­dan en pri­vat­chauf­för som häm­tar si­na re­se­nä­rer i vid dör­ren in­för av­färd och av den hän­del­se att man vill frä­scha upp sig un­der flyg­re­sans gång finns en dusch att till­gå. Men ba­ra i förs­ta klass, för­stås. of­fi­ci­al­pais­ley­park.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.