SÄR­SKIL­DA SÄTEN FÖR ENSAMFLYGANDE KVIN­NOR

RES Travel Magazine - - Transit -

AIR INDIA IN­FÖR en sär­skild av­del­ning av­sedd för kvinn­li­ga pas­sa­ge­ra­re som re­ser so­lo. Be­slu­tet kom i sam­band med att en man står åta­lad i Ne­wark, New York, för att ha an­tas­tat en so­van­de kvin­na om­bord på en av flyg­bo­la­gets fligh­ter. Da­mav­del­ning­en kom­mer att be­stå av sex säten på rad tre i eko­no­mi­klass och det ska in­te till­kom­ma någ­ra kost­na­der att bo­ka plats på des­sa säten. Al­la är in­te för­tjus­ta i den nya av­del­ning­en, flyg­bo­la­get har fått fle­ra kom­men­ta­rer på so­ci­a­la me­di­er där kvin­nor bland an­nat ut­tryc­ker sitt miss­nö­je över att sär­be­hand­las och att taf­san­de män bor­de sit­ta till­sam­mans istäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.