TA MED SOF­FAN TILL BER­GET

RES Travel Magazine - - Transit -

MÄR­KET FATBOY ÄR kanske mest kän­da för si­na tå­li­ga sitt­säc­kar, men nu finns en än­nu smi­di­ga­re pro­dukt från fö­re­ta­get som ta­git ut­om­hus­häng till en helt ny ni­vå. Upp­fin­ning­en Lam­zac är en sof­fa som ryms i en ryggsäck, som kan hänga med till så­väl fjäl­len som stran­den. Dra ut sof­fan ut ryggsäc­ken, ska­ka in luft i den med någ­ra sve­pan­de rö­rel­ser, un­ge­fär som om du skul­le fånga fjä­ri­lar och – ta­da! – loung­en är klar. Pris cir­ka 700 kro­nor.

Fat­boys Lam­zac ryms i ryggsäc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.