Värl­dens förs­ta gui­da­de busstur för hun­dar

RES Travel Magazine - - Transit -

VÄRL­DENS FÖRS­TA GUI­DA­DE busstur för hun­dar och dess äga­re har ägt rum. Lon­dons fyr­fo­ta in­vå­na­re fick åka en snits­lad ba­na mel­lan sär­skilt hund­vän­li­ga an­hal­ter, som Hy­de Park, Ken­sing­ton Pa­la­ce Gar­dens och Green Park. De två­fo­ta del­ta­gar­na fick sig även en dos ku­ri­o­sa till dels, bland an­nat historia om de kung­li­ga vov­var­na i Buc­king­ham Pa­la­ce och mi­nister­hund­rar­na på Dow­ning Stre­et. Tu­ren av­slu­ta­des med en kar­ta över Lon­dons hund­vän­li­ga pu­bar, re­stau­rang­er och kafé­er. Håll ut­kik ef­ter näs­ta gui­da­de tur på hem­si­dan. mo­ret­han­dog­gys­sen­ti­als.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.