Vå­ra re­se­le­da­re gör skill­nad!

RES Travel Magazine - - Transit -

Vis­sa plat­ser är enk­la att be­sö­ka, men att gö­ra det till­sam­mans med en kun­nig re­se­le­da­re gör upp­le­vel­sen stör­re. And­ra des­ti­na­tio­ner är svå­ra­re att re­sa till, men en er­fa­ren re­se­le­da­re gör det svå­ra en­kelt. Vå­ra re­se­le­da­re har mång­å­rig er­fa­ren­het och äls­kar sitt ar­be­te. De är skill­na­den mel­lan en van­lig re­sa och en re­sa som ger min­nen för li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.