NETFLIX GÅR OM PORR PÅ HO­TELL­RUM­MET

RES Travel Magazine - - Transit -

FLER HOTELLGÄSTER VÄL­JER nu att strea­ma film och se­ri­er via Netflix än att be­stäl­la ”vux­en­film” på ho­tell­rum­met. Det upp­ger En­seo, en fir­ma som för­ser någ­ra av värl­dens störs­ta ho­tell­ked­jor med film­tjäns­ter. En­ligt dem be­stäl­ler en knapp pro­cent av gäs­ter­na porr, men bland de ho­tell som er­satt vux­en­film­tjäns­ten med Netflix gick an­vän­dan­det upp med 40 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.