Det finns ett an­tal grundre­cept på till­be­hör som är lät­ta att gö­ra – här är tre av dem.

RES Travel Magazine - - Varldens Mat -

Pon­zu

1 vit­löks­klyf­ta 2 cm ing­e­fä­ra 2 cm röd chi­li 1 dl ja­pansk so­ja ½ dl pres­sad ci­tron­juice el­ler li­me­juice

Til­lag­ning

Ska­la och hac­ka vit­lök och ing­e­fä­ra. Strim­la chilin. Lägg vit­lök, ing­e­fä­ra och chi­li i en bun­ke och häll över so­ja och ci­tron­juice. Låt dra minst 1 tim­me i ky­len. Si­la och an­vänd. För­va­ra i burk el­ler flas­ka med tätt­slu­tan­de lock i ky­len, hål­ler minst 1 må­nad.

Fu­rika­ke

ca 1 ½ dl ¹⁄³ dl vi­ta se­sam­frön ¹⁄³ dl svar­ta se­sam­frön ¹⁄³ dl vall­mo­frön ¹⁄³ dl sol­ros­frön ¹⁄³ dl bo­ni­to­salt ev 10 g tor­kad rör­hin­ne­alg ev 10 g kom­bu­alg salt

Til­lag­ning

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Ros­ta sol­ros­frön, vi­ta och svar­ta se­sam­frön på en plåt mitt i ug­nen el­ler i en torr stek­pan­na tills de är gyl­len­bru­na. An­vän­der du kom­bu­alg, ros­ta den mitt i ug­nen på 100 gra­der 1 tim­me. Mixa till­sam­mans med rör­hin­ne­al­gen. Blan­da al­la in­gre­di­en­ser och sma­ka av med salt. För­va­ra mörkt och torrt i burk med tätt­slu­tan­de lock.

Dashi

5 dl 25 g kom­bu­alg 5 dl vat­ten 35 g bo­ni­tofling­or (katsu­o­bus­hi) 1 li­ter 50 g kom­bu­alg 1 li­ter 70 g bo­ni­tofling­or (katsu­o­bus­hi)

Til­lag­ning

Tor­ka av salt från kom­bun och värm upp den med vat­ten i en ka­strull till 80–90 gra­der. Ta ut kom­bun och till­sätt bo­ni­tofling­or­na. Låt sval­na i rumstem­pe­ra­tur cir­ka 40 mi­nu­ter. Si­la. För­va­ra i burk el­ler flas­ka med tätt­slu­tan­de lock i ky­len, hål­ler minst 4–5 da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.