Chi­ras­hi sus­hi, laxtar­tar, äggu­la

RES Travel Magazine - - Varldens Mat -

Det­ta är den enk­las­te och snab­bas­te sus­hin. Den går att gö­ra ut­i­från att man ta­ger vad man ha­ver i kyl­skåpet hem­ma men den går även att för­fi­na i det oänd­li­ga. Sushi­ri­set lig­ger all­tid i bot­ten och sen läg­ger du på val­fri top­ping. Jag fö­re­drar nå­got krä­migt på chi­ras­hi sus­hi som till ex­em­pel äggu­la, ma­jon­näs el­ler nå­gon fet fisk. Det­ta är även en sus­hi som är gans­ka lätt och snabb att la­ga till många. I Ja­pan äter man of­ta den här sus­hin hem­ma med fa­mil­jen di­rekt ur en han­ga­ri (trä­kärl för ris). Jag bru­kar ibland gö­ra chi­ras­hi sus­hi till per­so­nal­mat på det som är över från ser­vice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.