Til­lag­ning

RES Travel Magazine - - Varldens Mat -

Låt rom­men dra i dashin minst 30 mi­nu­ter i rumstem­pe­ra­tur. Ta bort skin­net och skär lax­en i cir­ka 1/2 cm sto­ra tär­ning­ar. Fin­ski­va gur­kan al­ter­na­tivt tär­na den i cir­ka 1/2 cm sto­ra tär­ning­ar. Strim­la shi­sobla­den och fin­ski­va sal­lads­lö­ken.Blan­da lax, dashi­rom, gur­ka, shi­so, sal­lads­lök, ol­ja och pon­zu i en skål. Sma­ka av med salt. Lägg ris i bot­ten på var­je skål. Lägg lax­bland­ning­en på ri­set, gör en li­ten grop i lax­en och pla­ce­ra 1 äggu­la i mit­ten. Klipp no­ri­ar­ket i 5 x 5 cm sto­ra bi­tar och stick ner i tar­ta­ren. Strö över li­te fu­rika­ke på top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.