STOR LONDONGUIDE

RES Travel Magazine - - News -

Vi har bett tre Lon­don­ex­per­ter att ge si­na bäs­ta tips in­om si­na re­spek­ti­ve ex­pert­om­rå­den.

Bäst mat & dryck: Vår egen Lod­non­kor­re­spon­dent Caj­sa Lyk­ke Carl­son har stän­digt koll på det se­nas­te i kos­mo­po­len och här gui­dar hon oss rätt i äm­net mat och dryck.

Bäs­ta shop­ping­en: Svens­ka mo­del­len och mo­de­blog­ga­ren Tess Mont­go­me­ry bor i Lon­don var­i­från hon dri­ver sin sto­ra mo­de­blogg och Instagram. Här ger hon si­na bäs­ta shop­ping­tips.

Bäs­ta dags­ut­flyk­ter­na: För­fat­ta­ren och Lon­don­kän­na­ren Bo Bjel­venstedt har gett ut fle­ra gui­de­böc­ker till Lon­don, myc­ket med fo­kus på gui­da­de pro­me­na­der och hi­sto­ris­ka in­slag. Här är hans tips på de tio bäs­ta dags­ut­flyk­ter med tåg: Bath, Cam­bridge, Ox­ford med fler.

Världs­sta­den Lon­don kan man be­sö­ka var­je dag i vec­kan året om och än­då in­te hin­na med allt som sta­den har att er­bju­da. Vi bad tre ex­per­ter att sål­la fram si­na all­ra bäs­ta tips så du slip­per slö­sa dyr­bar tid på nit­lot­ter­na. Upp­lev nya sma­ker på någ­ra av sta­dens skö­nas­te re­stau­rang­er, fik och mark­na­der. Shop­pa fi­nas­te mo­det och pry­lar­na på rätt adres­ser. Och när du trött­nat på allti­hop – läm­na ci­ty­pul­sen och upp­lev ett styc­ke brit­tisk historia på nå­gon av al­la ut­sök­ta ut­flykts­mål ut­an­för sta­dens grän­ser.

LOFTUS FO­TO: DA­VID

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.